இன்று  பிறந்தநாள் காணும்  வசனகர்த்தா திரு.பிரபாகர், ‘ஜில்லுன்னு ஒரு காதல்’ இயக்குனர் திரு. கிருஷ்ணா  இருவரையும் சென்னை ராயல் சினிமா வாழ்த்துகிறது

Image result for N. Krishna images

Image result for dialogue writer prabhakar images